Home Islam

Poznati preminuli Subotičani

 

Vermeš Lajoš (1860-1945.), aristokrata sa Palića, organizovao je Palićke sportske igre, preteču Olimpijskih igara.

Opširnije...

23

 


Islamski (hidžretski) kalendar

je kalendar po kojem se ravnaju muslimani prilikom određivanja svojih dnevnih dužnosti i islamskih svetih dana. Za početak islamskog kalendara uzima se Hidžra, preseljenje Muhammeda a.s. iz Meke u Medinu usled progona i pritisaka koje su nad njim vršili idolopoklonici iz njegovog rodnog grada. Kalendar se bazira na Qur'anu (Sura IX, 36 - 37), a pridržavanje je sveta dužnost za sve muslimane.

Islamski kalendar je zvanični kalendar Saudijske Arabije kao i u zemljama Zaliva. Ostale arapske zemlje koriste gregorijanski kalendar za građanske potrebe, a islamski kalendar isključivo u religiozne svrhe.

Islamski kalendar je u potpunosti lunarni kalendar. Sadrži 12 meseci koji se baziraju na kretanju Meseca, a obzirom da 12 sinodičkih meseci ima svega 12 x 29,53 = 354,36 dana, islamski kalendar je konstantno kraći od tropske godine i stoga je pomeren u odnosu na hrišcanski kalendar.

Islamski kalendar ima dvanaest meseci:

1. Muharrem ul Haram
2. Safer
3. Rebi-ul-evvel (Rebi' I)
4. Rebi-ul-ahir (Rebi' II)
5. Džumade-l-ula (Džumade I)
6. Džumade-l-uhra (Džumade II)
7. Redžeb
8. Ša'ban
9. Ramazan
10. Ševval
11. Zu-l-ka'de
12. Zu-l-hidždže


Islamski kalendar  - 2014. godinaRođenje Poslanika Muhameda- 14.1.2014


Noć Miradža - 26.5.2014


Polovina Ša'bana - 12.6.2014


Početak posta (1433H) - 29.6.2014


Noć objave Kur'ana - 14.7.2014


Prvi dan Ramazana - 28.7.2014


Prvi dan hadža - 5.10.2014


Islamska nova godina(1436H) -25.10.2014