Home Islam

Poznati preminuli Subotičani

 

Tibor Sekelj je bio svetski putnik. Proputovao je sve kontinete a naročito je putovao na nepoznata i opasna mesta kao što su prašume u Africi i Amazoniji.

 

Opširnije...

23

 


Islamski (hidžretski) kalendar

je kalendar po kojem se ravnaju muslimani prilikom određivanja svojih dnevnih dužnosti i islamskih svetih dana. Za početak islamskog kalendara uzima se Hidžra, preseljenje Muhammeda a.s. iz Meke u Medinu usled progona i pritisaka koje su nad njim vršili idolopoklonici iz njegovog rodnog grada. Kalendar se bazira na Qur'anu (Sura IX, 36 - 37), a pridržavanje je sveta dužnost za sve muslimane.

Islamski kalendar je zvanični kalendar Saudijske Arabije kao i u zemljama Zaliva. Ostale arapske zemlje koriste gregorijanski kalendar za građanske potrebe, a islamski kalendar isključivo u religiozne svrhe.

Islamski kalendar je u potpunosti lunarni kalendar. Sadrži 12 meseci koji se baziraju na kretanju Meseca, a obzirom da 12 sinodičkih meseci ima svega 12 x 29,53 = 354,36 dana, islamski kalendar je konstantno kraći od tropske godine i stoga je pomeren u odnosu na hrišcanski kalendar.

Islamski kalendar ima dvanaest meseci:

1. Muharrem ul Haram
2. Safer
3. Rebi-ul-evvel (Rebi' I)
4. Rebi-ul-ahir (Rebi' II)
5. Džumade-l-ula (Džumade I)
6. Džumade-l-uhra (Džumade II)
7. Redžeb
8. Ša'ban
9. Ramazan
10. Ševval
11. Zu-l-ka'de
12. Zu-l-hidždže


Islamski kalendar  - 2015. godina


Prema "Takvimu" Rijaseta IZ u BiH mubarek dani i noći u 2015. godini (1436/37.hidžretska):

03. 01. 2015. (subota)- Mevlud- rođendan Muhammeda a.s. (12. Rebiul-evvel, 1436. h.g.)

23. 04. 2015. (četvrtak)- Lejletur-Regaib (04. Redžeb, 1436. h.g.)

15. 05. 2015. (petak)- Lejletul-Mi'radž (26. Redžeb, 1436. h.g.)

01. 06. 2015. (ponedjeljak)- Lejletul-Berat (14. Ša'ban, 1436. h.g.)

17. 06. 2015. (srijeda)- Uoči Ramazana, prva teravija (30. Ša'ban, 1436. h.g.)

18. 06. 2015. (četvrtak)- Prvi dan ramazanskog posta (01. Ramazan, 1436. h.g.)

03. 07. 2015. (petak)- Lejletul-Bedr (16. Ramazan, 1436. h.g.)

04. 07. 2015. (subota)- Dan pobjede na Bedru (17. Ramazan, 1436. h.g.)

07. 07. 2015. (utorak)- Oslobođenje Mekke, ulazak u i'tikaf (20. Ramazan, 1436. h.g.)

13. 07. 2015. (ponedjeljak)- Lejletul-Kadr (26. Ramazan, 1436. h.g.)

17. 07. 2015. (petak)- Ramazanski bajram, 1. dan (01. Ševval, 1436. h.g.)

18. 07. 2015. (subota)- Ramazanski bajram, 2. dan (02. Ševval, 1436. h.g.)

19. 07. 2015. (nedjelja)- Ramazanski bajram, 3. dan (03. Ševval, 1436. h.g.)

23. 09. 2015. (srijeda)- Dan Arefata- Uoči Kurban- bajrama, (09. Zul- hidždže, 1436. h.g.)

24. 09. 2015. (četvrtak)- Kurban- bajram, 1. dan (10. Zul- hidždže, 1436. h.g.)

25. 09. 2015. (petak)- Kurban- bajram, 2. dan (11. Zul- hidždže, 1436. h.g.)

26. 09. 2015. (subota)- Kurban- bajram, 3. dan (12. Zul- hidždže, 1436. h.g.)

27. 09. 2015. (nedjelja)- Kurban- bajram, 4. dan (13. Zul- hidždže, 1436. h.g.)

14. 10. 2015. (srijeda)- Nova 1437. hidžretska godina (01. Muharrem, 1437. h.g.)

23. 10. 2015. (petak)- Jeumul- ašura (10. Muharrem, 1437. h.g.)

23. 12. 2015. (srijeda)- Mevlud- rođendan Muhammeda a.s. (12. Rebiul-evvel, 1437. h.g.)