Home Katoličanstvo

Poznati preminuli Subotičani

 

Refik Memišević (rođen 14. maja 1956. u Bačkom Novom Selu - 5. januar 2004, Subotica), je bio jugoslovenski rvač, višestruki državni prvak i reprezentativac u rvanju grčko-rimskim stilom, najviše u kategoriji do 100 kg.

 

Opširnije...

Katolicanstvo

 

Gregorijanski kalendar
 
je najkorišćeniji kalendar na svetu. On je modificirana verzija Julijanskog kalendara. Predlog je izradio napuljski doktor Aloysius Lilius a 24. februara 1582. ukazom proglasio papa Grgur XIII, prema čijem imenu je kalendar i nazvan. Njegove godine se broje od godine rođenja Isusa Hrista.

Papska bula je sadržavala sledeće odredbe:

* Iz kalendara će se izostaviti 10 dana, tako da posle četvrtka 4. oktobra 1582. sledi petak 15. oktobar.
* Prestupna je svaka godina deljiva sa 4, osim godina deljivih sa 100 kod kojih su prestupne samo one deljive sa 400.
* Prestupna godina ima jedan dan više od proste koji se stavlja na kraju meseca februara.
* Uskrs će se od sad izračunavati po novom pravilu, vezanom za novi kalendar.
* Prvi dan u godini biće 1. januar.

Gregorijanski kalendar je uveden pošto je prosečna godina u Julijanskom kalendaru bila neznatno duža, izazivajući da prolećna ravnodnevnica polako ide unazad u kalendarskoj godini i zato što je lunarni kalendar, koji je korišćen da se odredi datum Uskrsa, sve više grešio.

Po Gregorijanskom kalendaru prosečna dužina trajanja godine je smanjena na 365,2425 dana (365+97/400 = 365,2425 jer ima 97 prestupnih godina na svakih 400) što daje grešku od 365,2425 - 365,2421890 = 0,00031 dan ˜ 26 sekundi. To znači da će se ova greška akumulirati na jedan dan za 1/0,00031 ˜ 3225 godina, odnosno nešto kraće jer se tokom vremena dužina trajanja solarne godine smanjuje, a greška povećava.

Razlika izmedu Gregorijanskog i Julijanskog kalendara je ta što Gregorijanski ima 97 prestupnih godina u svakih 400, a Julijanski 100. U Gregorijanski kalendar uvedano je takozvano Sekularno pravilo da su godine deljive sa 100 (sekularne godine) proste, osim ako su deljive sa 400, u kom su slučaju prestupne. To znači da su godine 1700., 1800., 1900., 2100., itd. prestupne po Julijanskom, a proste po Gregorijanskom kalendaru. Danas razlika izmedu Julijanskog i Gregorijanskog kalendara iznosi 13 dana, a nakon 2100. uvećaće se na 14. dana (što znači da će pravoslavni Božić od tada padati 8. januara).

Kada je papa Grgur 1582. godine uveo novi kalendar, njega su odmah prihvatile Italija, Poljska, Portugal i Španija, a ubrzo i ostale katoličke zemlje. Protestantske zemlje prešle su na Gregorijanski kalendar puno kasnije. Neke pravoslavne crkve su prešle na ovaj kalendar (Grčka, Rumunska, Bugarska), a  neke (Ruska i Srpska), su i dalje ostale na Julijanskom kalendaru.
 
 
Katolički kalendar - 2016. godina.