Home Pravoslavlje

Poznati preminuli Subotičani

Danilo Kiš (Subotica, 22. februar 1935 — Pariz, 15. oktobar 1989) je bio srpski književnik i dopisni član SANU-a.
Danilo Kiš (Subotica, 22. februar 1935 — Pariz, 15. oktobar 1989) je bio srpski književnik i dopisni član SANU-a.

Opširnije...


krst

 

 

 
Julijanski   kalendar

 

 

je uveo Julije Cezar 45. godine pre nove ere i koristio se u celoj Evropi do XVI veka, kada su države počele da prelaze na Gregorijanski kalendar. Na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine hrišćanska crkva je prihvatila Julijanski kalendar za svoj zvaničan kalendar. Tvorac kalendara je grčki astronom Sosigen na inicijativu Julija Cezara, po kojem kalendar i nosi ime.

Pravoslavni verski kalendar je kalendar koji se koristi u pravoslavnim crkvama, a sve do modernog doba se koristio i u državama gde većinu čine pravoslavci.

Postoje dve vrste praznika u pravoslavnom kalendaru: stalni i pokretni (šetajući). Stalni se svake godine slave istog dana po pravoslavnom kalendaru, dok se pokretni menjaju svake godine (kao npr. Vaskrs). Da bi se neki datum iz pravoslavnog (julijanskog) kalendara prebacio u gregorijanski potrebno je dodati 13 dana. U pravoslavlju liturgijska godina počinje 1. septembra.


Osim datumskih i matematičkih razlika postoje i druge razlike sa ostalim crkvenim kalendarima, a to se pre svega ogleda u relativnom određivanju nekih crkvenih događaja, pre svega Vaskrsa i poštovanja pravoslavnih svetaca.

Pravoslavni sveci se praznuju svakog dana u godini, gde je svakom svecu dodeljen određeni dan (obično dan smrti, ili stradanja). To je od posebnog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu u kojoj svaka porodica proslavlja svog sveca zaštitnika, onog dana kada se po ovom kalendaru taj svetac i proslavlja. Postoje neznatne razlike u kalendarima različitih pravoslavnih crkava, zavisno od dogovora, koji sveci se u toj autokefalnoj crkvi posebno poštuju.
 
 
 
Pravoslavni kalendar -2016. godina.