Home Posmrtnice

Poznati preminuli Subotičani

Car Jovan Nenad -  je bio samozvani srpski car,
Car Jovan Nenad -  je bio samozvani srpski car, koji je stvorio kratkotrajnu nezavisnu državu na području današnje Vojvodine 1526/1527. godine.
Opširnije...