Home Posmrtnice

Poznati preminuli Subotičani

 

Rajić, Blaško (1878-1951.) je bio bački hrvatski svećenik, književnik i političar. Rođen je u Subotici.  Po završetku studija zaredio se za svećenika 1902. godine, najpre u hrvatskom selu u južnoj Ugarskoj, Dušnoku 1902, potom u Santovu 1904. Kapelanstvo nastavlja u rodnoj Subotici, u župi sv. Terezije, sve do 1911, a potom je imenovan za župnika i vodio je župu sv. Roka, u kojoj je ostao do smrti 1951.Autor je molitvenika "Duhovna mana".

Opširnije...

Zelic_MArgita

Zelić Margita
1927-2014.

preminula 19. jula u 88. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 23. jula 2014. godine u 17:00 časova na Bajskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Kolinger_Eryebet

Kolinger Erzsébet
1930-2014.

életének 84. évében, 2014. július 19-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 23-án 15:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

Sabo_Dusanka

Sabo Dušanka
1931-2014.


preminula 21. jula u 83. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 23. jula 2014. godine u 12:30 časova na Senćanskom groblju.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Vida_Dojcinovic

Vida Dojčinović
1929-2014.

preminula 19. jula u 85. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 22. jula 2014. godine u 17:30 časova na Pravoslavnom groblju Dudova šuma iz crkvene kapele.
Ožalošceni: ćerka Sarita, unuka Valentina, sestre Borka, Smilja, Mira i Lepa sa porodicama, braća Jovan i Slavko sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Futo_Aleksandar

Futo Aleksandar
1947-2014.

életének 68. évében, 2014. július 21-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 22-én 17:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

Fogel_Zoltan

Fogel Zoltán
1953-2014.


életének 61. évében, 2014. július 20-án elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 22-én 14:00 órakor lesz a Palicsi temetőben.

Gyászolják: Szerettei.

Katona_Gizela

Katona Gizella
1929-2014.

életének 86. évében, 2014. július 21-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 22-én 13:00 órakor lesz a Bajai úti temető Péits kápolnájából.

Gyászolják: Szerettei.

Olga Vujasinović
1939-2014.


preminula 19. jula u 75. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 22. jula 2014. godine u 15:30 časova na Pravoslavnom groblju Dudova šuma iz crkvene kapele.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Petrovic_Zoltan

Petrović Zoltan
1967-2014.


preminuo 18. jula u 47. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 22. jula 2014. godine godine u 17 časova na Kerskom groblju iz mrtvačnice. 

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Gabor_Erne

Gábor Ernő
1953-2014.


életének 61. évében, 2014. július 20-án elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 22-án 11:00 órakor lesz a Bajai úti temető egyházi részében.

Gyászolják: Szerettei.

ceremonijal JKP Pogrebno

Maljugic Julijana

Maljugić Julijana
1911-2014.


preminula 20. jula u 104. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 21. jula 2014. godine u 11:00 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Gabric Toma

Gabrić Toma
-Tomica-
1939-2014.


preminuo 18. jula u 76. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 21. jula 2014. godine u 15:00 sati na Bajskom groblju iz Peić kapele.
Ožalošceni: supruga Ružica i sin Branko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijateli, komšije i poznanici.

Kovacic Josip

Kovačić Josip
1947-2014.

preminuo 18. jula u 68. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 21. jula 2014. godine u 17:00 sati na Bajskom groblju iz Peić kapele.
Ožalošceni: supruga Viktorija, sin Dejan, ćerka Vanesa, snaja Marina, zet Goran, unuci Miljana, Zlatko, Marko, Marina i Matko, kao i ostala rodbina, prijateli, komšije i poznanici.

Cvetanovic Roza

Cvetanović Roža
1936-2014.


preminula 18. jula u 78. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 21. jula 2014. godine u 11:00 sati na Palićkom groblju.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Rudic_Viktorija

Rudić Viktorija
1932-2014.


preminula 18. jula u 83. godini
Sahrana će se obaviti u subotu 19. jula 2014. godine u 12:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. 

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

salai_piroska

Szalai Piroska
1921-2014.


életének 93. évében, 2014. július 17-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 19-én 11:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

krakovski_julijana

Krakovszki Julijanna
1928-2014.

életének 86. évében, 2014. július 17-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 19-én 16:00 órakor lesz a Bajai úti temető Péits kápolnájából.

Gyászolják: Szerettei.

Kabok_Terez

Kabok Teréz
1936-2014.


életének 78. évében, 2014. július 17-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 18-án 15:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.

Gyászolják: férje Károly, valamint a rokonai, jóbarátai, szomszédai és ismerősei.

Poljakovic_Karolj

Poljaković Karolj
1952-2014.


életének 78. évében, 2014. július 17-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 18-án 14:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.
Gyászolják: felesége Erzsébet, fia Róbert, leánya Renáta, unokája Denis, édesanya Mária, anyósa Erzsébet, valamint többi rokona, jóbarátja, szomszédja és ismerőse.

vOJNIC_tUNIC

Vojnić Tunić Bela
1938-2014.

preminuo 16. jula u 76. godini
Sahrana će se obaviti u petak 18. jula 2014. godine u 11:00 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Lajko_Biljana

Biljana Lajko
1961-2014.

preminula 15. jula u 53. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. jula 2014. godine u 17:00 časova na Pravoslavnom groblju Dudova šuma iz crkvene kapele.

Ožalošceni: suprug Josip, sin Mladen, ćerka Marina, kao i ostala rodbina i prijatelji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Merković Stanko
1950-2014.


preminuo 15. jula u 64. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. jula 2014. godine u 12:30 sati na Senćanskom groblju.

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Bosiljka_Poljakovic

Bosiljka Poljaković
1953-2014.


preminula 15. jula u 61. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. jula 2014. godine u 15:30 časova na groblju u Aleksandrovu iz mrtvačnice.

Ožalošceni: suprug Stipan, sinovi Dragoljub i Dejan, unuka Dajana, snaje Vinka i Suzana, braća i sestre sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije.

ceremonijal JKP Pogrebno

Sovenj_Gizela

Sővény Gizella
1957-2014.


életének 58. évében, 2014. július 14-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 16-án 15:30 órakor lesz a Ludasi temetőben.

Gyászolják: SZERETTEI.


PEro_Jovetic

Pero Jovetić
1946-2014.

preminuo 14. jula u 68. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 16. jula 2014. godine u 16:00 časova u Bajmoku na groblju Rata.

Ožalošceni: deca, sestra i unučad, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Kata_Lukacevic

Kata Lukačević
1944-2014.

preminula 13. jula u 71. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 16. jula 2014. godine u 16:00 sati na groblju u Donjem Tavakutu.

Ožalošceni: supruga Nandor, unuk Marinko, unuka Jasmina sa porodicom, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Takac_Jelisaveta

Takač Jelisaveta
1925-2014.


preminula 13. jula u 89. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 16. jula 2014. godine u 11:00 časova na Bajskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Jeknic_Miroslav

Jeknić Milosav
1940-2014.


preminuo 13. jula u 75. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. jula 2014. godine u 15:30 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.
Ožalošceni: supruga Zdenka, sin Goran, ćerka Biljana, unučad Stefan, Teodora, Luka i Uroš, snaja Izabela, zet Nebojša, sestre Novka, Koviljka, Bosa i Stana sa porodicama, bratanice Sanja i Gordana, bratanac Miloš, šogori i šogorice sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Šafranj Marija
1939-2014.


preminula 13. jula u 75. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. jula 2014. godine u 17:00 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.


Franciska_Drnic

Franciška Drnić
1925-2014.

preminula 14. jula u 89. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. jula 2014. godine u 17:00 sati na groblju kod Dudove šume iz gradske kapele.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Ljubica_Crnkovic

Ljubica Crnković
1938-2014.


preminula 14. jula u 77. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. jula 2014. godine u 14:00 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.

Ožalošceni: sin Milenko sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Katona_sebastian

Katona Szebasztián
1994-2014.


életének 21. évében, 2014. július 12-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. július 15-én 14:00 órakor lesz a Bajai úti temető Péits kápolnájából.

Gyászolják: Szerettei.

ceremonijal JKP Pogrebno

Radisav_Radicevic

Radisav Radičević
1934-2014.


preminuo 12. jula u 81. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. jula 2014. godine u 14:00 časova na Bajskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: supruga Ana, ćerke L
jiljana i Branka sa porodicama, brat i sestre sa porodicama, koa i ostala rodbina i prijatelji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Geza_Baclija

Bačlija Geza
1930-2014.


preminuo 12. jula u 84. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. jula 2014. godine u 12:30 sati na groblju u Aleksandrovu iz mrtvačnice.

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Palatinus Károly
1934 - 2010.


életének 77. évében, 2010. október 12 - én   elhunyt.
Drága halottunk temetése 2010. október 14 - én 15:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.


Gyászolják:SZERETTEI.