Home Posmrtnice

Poznati preminuli Subotičani


Čat Geza (1887-1919) je bio poznati mađarski književnik.

 

Opširnije...

Kajka_basic

Kajka Bašić
1950-2014.


preminula 18. aprila u 64. godini
Sahrana će se obaviti u subotu 19. aprila 2014. godine u 11:00 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.

Ožalošceni: NJENI NAJMILIJI.

Julija_Dozsa

Dózsa Júlia
1934-2014.


életének 80. évében, 2014. április 17-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 22-én 15:30 órakor lesz a Zentai úti temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

ceremonijal JKP Pogrebno

Klara_Vukov

Klara Marija Vukov
1941-2014.


preminula 16. travnja u 74. godini
Sahrana će se obaviti u petak 18. travnja 2014. godine u 13:00 sati na Bajskom groblju iz Peić kapele.

Ožalošceni: sestra Ana Vukov, prijatelji i rodbina.

Kecin_Geza

Kecin Kopilović Geza
1960-2014.


preminuo 16. aprila u 54. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 18. aprila 2014. godine u 14:00 sati na Senćanskom groblju.

Ožalošceni: supruga Ibolja, ćerke Sabina i Žaklina, unučad Nikola i Viktoria, zetovi Danijel i Čaba, tašta Eržebet, šogorica Ana, šogor Antal sa porodicom, brat Lajčo, majka Jelisaveta, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Stipan_sarcevic

Šarčević Stipan
1956-2014.

preminuo 16. aprila u 58. godini
Sahrana će se obaviti u subotu 19. aprila 2014. godine u 13:00 sati na Bajskom groblju iz mrtvačnice. 

Ožalošceni: NJEGOVI NAJMILIJI.

ceremonijal JKP Pogrebno

Anka_Veselinovic

Anka Veselinović
1951-2014.

 

preminula 16. aprila u 64. godini
Sahrana će se obaviti u petak 18. aprila 2014. godine u 14:00 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.

Ožalošceni: NJENI NAJMILIJI.

ceremonijal JKP Pogrebno

Usumuvic_Ivan

Ušumović Ivan
1932-2014.


preminuo 17. aprila u 82. godini
Sahrana će se obaviti u petak 18. aprila 2014. godine u 15:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele.

Ožalošceni: supruga KATA i ćerka MARICA, kao i ostala mnogobrojna familija i poznanici.

ceremonijal JKP Pogrebno

Seke Pal
1944-2014.


preminuo 10. aprila u 70. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. aprila 2014. godine u 11:00 sati na Senćanskom groblju.

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

ceremonijal JKP Pogrebno

Marki_Terez

Márki Teréz
1933-2014.

életének 81. évében, 2014. április 15-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 17-én 14:00 órakor lesz a Palicsi temetőben.

Gyászolják: Szerettei.

Irena Večerin
1927-2014.

preminula 15. travnja u 87. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. travnja 2014. godine u 13:00 sati na Bajskom groblju iz Franjevačke kapele.

Ožalošceni: sin Slavko.


Pap_Stipan

Pap Stipan
1937-2014.


preminuo 15. aprila u 77. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. aprila 2014. godine u 14:00 sati na groblju u Starom Žedniku.

Ožalošceni: Njegovi najmiliji.

Rada Maksimović
1936-2014.

preminula 16. aprila u 78. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. aprila 2014. godine u 15:30 časova na Senćanskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: sin Jovica sa porodicom.

Bozidar_Milenkovic

Božidar Milenković
1928-2014.


preminuo 16. aprila u 86. godini
Sahrana će se obaviti u četvrtak 17. aprila 2014. godine u 15:30 časova na Pravoslavnom groblju kod Dudove šume iz crkvene kapele.

Ožalošceni: sinovi Miroslav i Zoran sa porodicama.

Kusic_Doma

Kusić Doma
1934-2014.

preminula 14. aprila u 80. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 16. aprila 2014. godine u 15:30 sati na Palićkom groblju.

Ožalošceni: izdržavaoci Zlatko i Dragana, kao i komšije, prijatelji i poznanici.

LAslo_ODri

Odor Laslo
1932-2014.

preminuo 12. aprila u 82. godini
Sahrana će se obaviti u sredu 16. aprila 2014. godine u 15:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele.

Ožalošceni: NJEGOVI NAJMILIJI.

ceremonijal JKP Pogrebno

Fazekaš Veronika
2009-2014.


preminula 11. aprila u 5. godini
Sahrana će se obaviti u utorak 15. aprila 2014. godine u 11:00 sati na Senćanskom  groblju.

Ožalošceni: NJENI NAJMILIJI.

ceremonijal JKP Pogrebno

Sandor_Vari

Vári Sándor
1953-2014.


életének 61. évében, 2014. április 10-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 15-én 16:00 órakor lesz Bajmokon a Paprenyacsai temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

ceremonijal JKP Pogrebno

Voros_Erzebet

Vőrős Erzsébet
1935-2014.


életének 79. évében, 2014. április 11-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 15-én 15:30 órakor lesz a Palicsi temetőben.

Gyászolják: Szerettei.

jANOS_hOSU

Hosu Janoš
1949-2014.


életének 65. évében, 2014. április 14-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 15-én 16:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.

Gyászolják: Szerettei.

Kudlik_Gabror

Kudlik Gábor
1952-2014.


életének 62. évében, 2014. április 12-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 15-én 15:00 órakor lesz a Bajai úti temető Péits kápolnájából.

Gyászolják: Szerettei.

novica_Petrovicc

Novica Petrović
1954-2014.

preminuo 12. aprila u 60. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 14:30 časova na Pravoslavnom groblju Dudova šuma iz crkvene kapele.

Ožalošceni: supruga Dušanka, sin Aleksandar i ćerka Milena, braća, sestre, bratanci i bratanice.

ceremonijal JKP Pogrebno

Remes_MAtilka

Remeš Matilka
1931-2014.

preminula 11. aprila u 83. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 15:00 časova na Bajskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: suprug Antun, sestra Jelena, unuk Zlatko, unuka Marina sa porodicom, dever Veco sa porodicom, Nada sa porodicom, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Fabrik_Marija

Fabrik Marija
1940-2014.

preminula 12. aprila u 74. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 12:00 sati na groblju u Starom Žedniku.

Ožalošceni: unuka Zita, unuk Bojan sa porodicom, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Sakac_Bela

Szakács Béla
1943-2014.

preminuo 11. aprila u 71. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 15:00 sati na Centralnom groblju u Bajmoku.

Ožalošceni: Justina, sin Branko, unuk JOSIP, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici.

Zvekic_Marija

Zvekić Marija
1923-2014.

preminula 11. aprila u 91. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 14:30 sati na groblju u Aleksandrovu iz crkvene kapele.

Ožalošceni: Njeni najmiliji.

Keresi_Marija

Kőrösi Mária
1940-2014.


életének 74. évében, 2014. április 12-én elhunyt.
Drága halottunk temetése 2014. április 14-én 13:00 órakor lesz a  Sándori temető halottasházából.

Gyászolják: fia TIBOR, valamint többi jóbarátja és szomszédja.

ceremonijal JKP Pogrebno

Lipozencic_Rozalija

Lipozenčić Roza
1929-2014.


preminula 11. aprila u 85. godini
Sahrana će se obaviti u ponedeljak 14. aprila 2014. godine u 14:30 sati na Senćanskom groblju iz mrtvačnice.

Ožalošceni: sinovi BELA i MARIN, snaje RADA i EMA, unuci JASMINA i MARKO, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije.

ceremonijal JKP Pogrebno

Palatinus Károly
1934 - 2010.


életének 77. évében, 2010. október 12 - én   elhunyt.
Drága halottunk temetése 2010. október 14 - én 15:00 órakor lesz a Bajai úti temető halottasházából.


Gyászolják:SZERETTEI.