Adatvédelmi politika

A webhely felhasználásának feltételei

Köszönjük, hogy felkereste internetes oldalunkat. A pogrebno.rs webhely felhasználásakor eleget kell tennie az alábbi feltételeknek. Előzőleg figyelmesen el kell olvasni, megismerni a feltételeket, ahhoz hogy elfogadhassák őket. Ugyanis, a jelen internetes oldal bármilyen formában történő felhasználása a dokumentumban rögzített feltételek elfogadását jelenti. A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat fenntartja megának a jogot a web oldal használatát szabályzó rendelkezések részleges, vagy teljes megváltoztatására – előzetes bejelentés nélkül is. Azt javasoljuk, hogy mielőtt a következő alkalommal felkeresi web oldalunkat, előzőleg győződjön meg róla: történtek-e változtatások, ugyanis ez az egyetlen módja az esetleges módosításokkal való ismerkedésnek. 

Adat és magánszféra védelem

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat nem fedi fel a jelen internetes webhely felhasználóinak kilétét, és megőrzi személyes adataikat. A web oldalra történő belépéskor beleegyezését adja azoknak az adatoknak a részünkről történő felhasználására, amelyeket közölt velünk. A begyűjtött adatokat kizárólag az Adatvédelmi és a Kötelmi jogi viszonyról szóló törvény, vonatkozó rendelkezéseinek értelmében óvjuk és használjuk fel. A szóban forgó adatokat nem bocsátjuk harmadik személyek rendelkezésére. Kivételt akkor teszünk, amikor közismert adatokról van szó, vagy az adatközlést a Szerb Köztársaság igazságszolgáltatási, illetve közigazgatási szervei kérik tőlünk - megfelelő törvényszéki határozat alapján.  Az e-mail cím, a név továbbá a hasonló adatok közlésekor ön beleegyezik, hogy azokat tároljuk, továbbításukra azonban nem ad felhatalmazást. Abban az esetben, amikor az egyik felhasználó személyes, vagy egyéb jogát megsérti a másik felhasználó, tájékoztatjuk az illetékes állami intézményeket.

A tartalom feletti tulajdon

Az internetes oldalon megjelentetett összes szöveg, logótípus, grafika, fényképek, hanganyag és egyebek (a továbbiakban a: Tartalom) szerzői jog tárgyát képezik és a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat tulajdonában van, vagy a tulajdonos, illetve a jog birtoklójának bele egyezésével kerül közszemlére. A tartalmat csak úgy lehet felhasználni, ahogyan a felhasználást szabályzó feltételekben rögzítették, ellenkező esetben a tulajdonos írásos engedélyére van szükség, ennek megléte nélkül a Tartalom felhasználása szigorúan tilos.  A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat a törvényben meghatározott leghatásosabb eszközökkel, szükség esetén büntetőjogi eljárásban, megvédi a szerzői, a szellemi tulajdon és minden ehhez hasonló jogát. 

Adatgyűjtés

Az elemzés céljait szolgáló adatgyűjtést, ahogyan az internetes oldalak legnagyobb részénél teszik, „sütiket” „cookies”, vagyis fájlokat (összetartozó adathalmazokat) tartalmaz, amelyeket az Ön számítógépének keresője megjegyez. Ezek tájékoztatnak bennünket arról, hogy melyik államban, városban, melyik keresővel, melyik web oldalakat tekintette meg. A süti nem láthatja az ön személyes adatait. Amennyiben azt akarja, hogy ne legyen süti a számítógépén, úgy állítsa be keresőjét, hogy ne fogadja el őket, az előző „sütiket” pedig, törölje le.   

Anonimitás

Az internetes prezentációt látogatók adataira vonatkozik. Azokat az adatokat, amelyeket akkor gyűjtünk be, amikor megnyitják internetes prezentációnkat, ideiglenesen megőrizzük szerverünkön. A megszerzett adatokat névtelenül tároljuk – összhangban a vonatkozó törvényes előírásokkal. Kizárólag internetes, vagy statisztikai célra használjuk őket, hogy növeljük a tartalom, az internetes prezentációk minőségét, funkcionalitását és kinézetét. A következő adatokról van szó: az oldalról, amelyről az adatokat lekérték, ezen belül, az oldal megnevezése, a letöltés dátuma és időtartama, a letöltött adatmennyiség, a belépés státusa, az ön részéről felhasznált web kereső típusa, annak a számítógépnek az IP címe, amelyről az adatokat lekérték.  

Az internetes webhelynek az ön részéről történő felhasználása

Az internetes web helyen időközönként, de bármikor történhetnek változtatások, még úgy is, hogy arról a közvéleményt előzetesen nem értesítik. A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat nem szavatolja, hogy az internetes honlapja megállás nélkül üzemel és, összeegyeztethető lesz az ön hardverével, illetve szoftverével. A honlapon megjelenhetnek műszaki, vagy betűhibák.

A felelősség alóli mentesség

Nem vállalunk felelősséget azoknak a szövegeknek a letöltéséért és továbbításáért, amelyeket – harmadik személyek - a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat jóváhagyása nélkül töltenek fel.

A harmadik személyek internetes honlapjait tartalmazó linkek

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat honlapján megjelentetünk olyan linkeket is, amelyek segítségével harmadik személyek honlapját látogathatják. Adatvédelmi politika eszközei nem terjednek ki ezeknek a honlapoknak a tartalmára. A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat internetes oldalának elhagyásakor megszűnnek jogaink és kötelezettségeink.

Azt tanácsoljuk Önöknek, hogy mielőtt meglátogatnák, ismerkedjenek meg az érdeklődés középpontjában levő honlap adatvédelmi eszközeivel.

A felhasználási feltételek módosítása

A honlap működtetői fenntartják maguknak a jogot, hogy – előzetes bejelentés nélkül – újítsák az adatvédelmi intézkedéseket. Amennyiben sor kerül a változtatásra, arról a honlap kezdőoldalán, vagy ezen az oldalon megfelelő tájékoztatást nyújtunk. Az a módosítás érvényes, amelyet ezen az oldalon közlünk.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatás

A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján (a „Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye”, 87/2018. oldal – a továbbiakban: A személyes adatok védelméről szóló törvény), ezen az úton tájékoztatjuk önöket a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkról. A tájékoztatás azokra a személyek vonatkozik (a továbbiakban: „azok a személyek, akiknek adatai feldolgozásra kerülnek”), akiknek adatait a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat (a továbbiakban: „Adatkezelő”) feldolgozta.   

Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely Önre, mint természetes személyre vonatkozik, és amelynek alapján személyazonosságát megállapították, vagy megállapítható. Ezzel a dokumentummal részletes tájékoztatót adunk arról, hogy az Adatkezelő milyen módon és milyen alapon dolgozza fel az Önre vonatkozó információkat, továbbá – az előzőekkel kapcsolatosan – milyen jogok illetik meg Önt.

Arra kérjük Önt, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el, hogy tudomást szerezzen arról: miként bánnak személyes adataival, és az érvényben levő törvények értelmében, milyen jogok illetik meg Önt.   

1. ADATKEZELŐ

Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat, A fasizmus áldozatainak tere, 1.

Cégjegyzékszám: 08058644

Adószám: 100843412

Telefon: 024/554848

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat meghatalmazott személyes adatvédelmi ügyintézőjének elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ADATFELDOLGOZÓ

Azok a cégek, amelyek az Adatkezelő nevében az adatfeldolgozást végzik.

2/1. Az egyedi szoftver és a web portál karbantartása

Üzleti név:

TIHOMIR BUKVIĆ PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE DELATNOSTI TBF, SUBOTICA

Város:

Szabadka

Postaszám:

24000

Cím:

BRAĆE RADIĆ 30.

Tevékenység:

Az ügyvitelt segítő többi szolgáltatási tevékenység

2/2. Számvevőség – könyvelési és egyéb számfejtéssel kapcsolatos tanácsadási tevékenységek

Üzleti név:

RKBIRO CONSULTING DOO SUBOTICA

Város:

Szabadka

Postaszám:

24000

Cím:

BRAĆE RADIĆ 30/1

Tevékenység:

Számvevőségi, könyvelési, felügyeleti tevékenységek; adótanácsadás

 

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJT AZ ADATKEZELŐ?

Feladatának ellátásakor az Adatkezelő a következő személyes adatokat gyűjti, tárolja és dolgozza fel:

 • a szolgáltatás felhasználójának családi és utóneve,
 • születésének dátuma,
 • a szolgáltatás felhasználójának lakcíme,
 • E-mail elérhetősége,
 • alkalomadtán egyéb adatok is.

A szolgáltatás felhasználójának személyes adatai mellett az adatkezelő begyűjtheti, tárolhatja és feldolgozhatja az elhunyttal kapcsolatos következő adatokat is:

 • az elhunyt családi és utóneve,
 • a halotti anyakönyvben szereplő összes adatot,
 • azokat a halotti anyakönyvi kivonatból származó adatokat, amelyeknek a vállalat hirdetőtábláján és internetes oldalán való megjelentetéséhez beleegyezést kapott,
 • egyéb adatokat, ha ehhez meg van a szükséges jogalap (a szöveg további részében: „Személyes adatok”).

4. HOGYAN GYÜJTI BE AZ ADATKEZELŐ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A vállalat az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől, más forrásokból, például a nyilvános adatbázisokból, vagy az internetes web oldalon megjelentetett kérdőív felhasználásával gyűjti be.

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK CÉJA, ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait kétféle alap - megfontolásból dolgozza fel:

1. Az Adatkezelő és a felhasználó közötti szerződéses kötelezettségként, a Kommunális tevékenységekről szóló törvény 13. cikke, (5) bekezdésének értelmében (a „Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye” 88/2011. sz.) .

2. A személyes adatvédelmi törvény 12. cikke, (1), bekezdése, 1. 2.3. 5. és 6. pontjának értelmében (a „Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye” 87/2011. sz.)

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása írásos beleegyezés köteles (A személyes adatvédelmi törvény 12. cikke, (1) bekezdésének 1. pontja), annak a személynek, akitől a beleegyezés származik jogában áll azt minden időben visszavonni. Attól kezdve az Adatkezelő nem dolgozza fel azokat az adatokat, amelyekhez beleegyezésre volt szükség, viszont ez nem lesz hatással azokra az adatokra, amelyeket a beleegyezés visszavonása előtt dolgozott fel.

A beleegyezés megadása előtt, a személyt, akire az adatok vonatkoznak, tájékoztatni kell jogairól és a beleegyezés visszavonásának lehetőségéről, valamint annak joghatásairól.

Az információs technológiák alkalmazásakor a kiskorú személyek személyes adat - használati beleegyezése akkor lesz érvényes, ha betöltötte a 15 életévét. Ellenkező esetben a beleegyezést a szülőnek, a szülői jogokat gyakorló személynek, illetve a kiskorú más törvényes képviselőjének kell megadnia.

6. A SZEMÉLYES ADATOK HATMADIK SZEMÉLYEKRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSA      

Az Adatkezelő, a felhasználók feldolgozott személyes adatait nem adhatja át és harmadik személyek részére betekintést sem biztosíthat, de a Szerb Köztársaságból sem viheti ki azokat. Kivételt a hivatalos szervek megkeresései jelentenek, amelyek különböző okok miatt kérik az adatokat feldolgozás céljaira. Olyan esetekről van szó, amelyek nem tartoznak a Személyes adatvédelmi törvény 12. cikke, (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

7. AZ ADATOK ŐRZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A jelen közleményben nevesített és feldogozott adatokat határozatlan ideig őrzik. A személyes adatok határozatlan ideig tartó megőrzésének és későbbi feldolgozásának jogalapja a Személyes adatvédelmi törvény 8. cikkének (1) bekezdése.

Azokat a személyekről szóló adatokat, amelyeket az Adatkezelő munka – jogi célból dolgoz fel, határozatlan ideig őrzik - a törvényes előírások a szellemében, amelyek a munka-jogi nyilvántartásra vonatkoznak.

A többi személyes adatot az Adatkezelő a vállalatában érvényes iktatási és levéltári - tárolási szabályok, valamint a számviteli és számfejtési – politikai előírások szerint, a munka és a foglalkoztatási nyilvántartásokra vonatkozó törvény értelmében kezeli.

8. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő műszaki, szervezési és káderintézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megóvja az általa begyűjtött és feldolgozásra kerülő adatok biztonságát. A biztonsági intézkedéseket a személyes adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

9. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉT ILLETŐEN, MIKÉNT TUDJA AZOKAT ÉRVÉNYESÍTENI?    

 • Tájékoztatási jogosultság - közlik Önnel: mely személyes adataival rendelkezik az Adatkezelő, honnan szerezte be őket, milyen célból kerülnek feldolgozásra, továbbá tájékoztatják, hogy ki az Adatkezelő és kik az adatfeldolgozók, illetve kik azok a személyek, akiknek az Ön személyes adataihoz elérhetősége van.
 • A személyes adatok javítására és bővítésére vonatkozó jog, - hogy meggyőződhessen arról: a vállalat rendelkezésére álló adatok helyesek, pontosak és időszerűek.
 • A személyes adatok törlésének joga - azokról az adatokról van szó, amelyeket már kezeltek, viszont a továbbiakban nincs rájuk szükség a 4. pontban foglaltak megvalósításához.
 • A személyes adatok feldolgozásának korlátozása - a Személyes adatvédelmi törvény 31. cikkében rögzített esetekre és egyéb személyes adatvédelmi előírásokra való tekintettel. 
 • Átruházási jog - Önnek jogában áll birtokba venni a már feldogozott személyes adatokat és átadni azokat egy másik adatkezelőnek, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:
 1. Az adatfeldolgozás az Adatvédelmi törvény 12. cikke, (1), bekezdésének 1) pontja, továbbá a 17. cikk, (2) bekezdésének 1) pontja értelmében beleegyezés- köteles.
 2. A feldolgozás automatikusan történik.
 • A kifogásolás (panasztevés) joga -  személyes jogainak védelmében Önnek jogában áll kifogást emelni az Adatkezelőnél. Ezt, elektromos formában a következő címen teheti meg: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vagy személyesen az arra hivatott hatóságnál (Adatvédelmi biztos).
 • A megadott beleegyezés visszavonása - azokra az adatokra vonatkozólag, amelyeknek begyűjtéséhez és felbogozásához az Ön beleegyezésére (egyetértésére) van szükség. A visszavonás jogát a következőképpen érvényesítheti:
 1. Írásos formában a Belegyezés visszavonása nevet viselő űrlap kitöltésével. Ezt a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalatnak a Fasizmus áldozatainak tere 1. sz. alatti helyiségeiben kell elvégezni.
 2. Postai úton levél formájában, amelyet a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalatnak a Fasizmus áldozatainak tere, 1. sz. székhelyére kell címezni. A borítékon fel kell tüntetni a követkőket: PAK 450411, és a megjegyzést: A személyes adatok védelméért felelős személynek.
 3. A belegyezés visszavonása megtörténhet elektromos formában is, az üzenetet a következő címre kell elküldeni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mi a „süti”?     

 • А „süti” (angol nyelven a cookie) egy rövid szöveges információcsomag, amelyet a szerver küld a web böngészőnek, majd a böngésző visszaküld. A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat „sütijei” számos funkciót töltenek be, egyebek között lehetővé teszik Önnek, hogy sikeresen közlekedjen az internetes oldalakon, őrzik azokat a tartalmakat, amelyeket Ön töltött fel és hozzájárulnak ahhoz, hogy a web oldal megtekintése élvezetes legyen.
 • Az EU 2009/136/EZ Irányelve lehetővé teszik, hogy gépén több „sütit” raktározzon, amennyiben azok elengedhetetlenek a jelen webhely működtetéséhez, a többi „süti” feltöltéséhez az Ön beleegyezésére van szükség.
 • A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat internetes weboldalán, alkalmazni lehet olyan „sütiket” is, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek annak működtetéséhez. Ezeket a „sütiket” nem használjuk arra, hogy kövessük a felhasználók viselkedését, vagy meggyőződjünk személyazonosságukról, hanem az internet felhasználásának tanulmányozására szolgálnak. Ezzel szeretnénk új ismeretekre szert tenni, amelyeknek hasznát felhasználóink élvezhetik majd. Annak a rendszernek a megismerése nélkül, amelynek alapján a „sütik” működnek, nem nyújthatnánk Önöknek ezt a szolgáltatás sem.

 

A RÉSZÜNKRŐL FELHASZNÁLT SÜTIK FAJTÁI

 

 • Amikor beállítja a kommunikáció nyelvét, a betűnagyságot, vagy a sajt bizonyos változatát (pl. a kontraszt intenzitását), ehhez a felhasználói interfészt alkalmazza (két számítógépes  - hardver vagy szoftver - eszköz, illetve a számítógép és az azt használó ember érintkezési felülete). A beállítást követően nincs szükség arra, hogy a lap következő megnyitásakor ismét beállításokat végezzen.
 • Amikor a honlapnak azokat a részeit használja, ahol bejelentkezési kötelezettség van, számítógépén elhelyezünk egy „sütit”, amely a hitelesítést szolgálja. Ez teszi lehetővé, hogy a lapról kilépjen, vagy ismét visszatérjen újbóli hitelesítés nélkül.
 • A Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat arra törekszik, hogy megismerje: az érdeklődők miként használják a vállalat internetes webhelyeit. Ennek érdekében hálózati elemzést végez. Ezen az úton állapítja meg: hányan keresték fel a web helyet és  miként viselkedtek. Ennek érekében kulcsszavakat alkalmazunk, amelyek utasításokkal szolgálnak. Az is érdekel bennünket, mennyi időt töltenek a felhasználók web oldalainkon és hány oldalt nyitottak meg. Ennek érdekében az önök számítógépén elhelyezünk egy elemző „sütit” (first-party analytics cookie).          
 • A hálózati statisztika céljaira felhasználhatjuk a Google Analytics szolgáltatásait is. Ebben az esetben a Google az Ön gépén elhelyez egy újabb „sütit”( third-party cookie). Ilyen „süti”működik akkor is, amikor a Google térképeket használjuk.
 • Amennyiben szüksége van további információkra, vagy kapcsolatba kíván lépni velünk az Adatvédelmi politikára, utaljuk.

 

A „SÜTIK” ELLENŐRZÉSE 

 

 • Amennyiben nem hajlandó fogadni a „sütiket” beállíthatja internet keresőjét, hogy jelezze, mikor küldene Önnek „sütiket” – azoknak mindegyikét el is utasíthatja. A számítógépén elhelyezett „sütiket” viszont letörölheti.
 • Amikor korlátozni, vagy blokkolni akarja az internet kereső részéről a gépére küldött „sütiket”, a keresőt kell átállítania a kiválasztott feladat elvégzésére. Az eljárás magyarázatát és az útmutatást a „segítség” címszó alatt kell keresnie. Felkeresheti a www.aboutcookies.org internetes oldalt is ( a külső kapcsolatot), amely részletes magyarázattal szolgál, miként kell lebonyolítani az eljárást a különböző internetes keresőkön.
 • A továbbiakban tekintse meg a „sütik” beállítására szolgáló legnépszerűbb kereső linkeket: