Politika privatnosti

Uvjeti korištenja internetske stranice

Hvala što ste posjetili našu internetsku stranicu. Posjetom internetske stranice pogrebno.rs prihvaćate uvjete korištenja navedene u daljnjem tekstu. Molimo Vas pažljivo ih pročitajte i upoznate se s pravilima istih, jer bilo kakvo korištenje ove internetske stranice podrazumijeva vaše prihvaćanje uvjeta i pravila korištenja navedenih u ovom dokumentu. Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica zadržava pravo izvršiti djelomične ili potpune promjene internetske stranice ili općih uvjeta uporabe, bez prethodne najave. Savjetujemo Vam da naredni puta kada posjetite našu internetsku stranicu, ponovno provjerite uvjete korištenja kako biste bili u potpunosti upoznati s eventualnim promjenama do kojih je došlo.

Zaštita podataka i privatnosti

Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica čuva privatnost svih posjetitelja svoje internetske stranice i štiti osobne podatke posjetitelja internetske stranice. Pristupom na našu internetsku prezentaciju dajete suglasnost da možemo koristiti podatke koje ste ostavili na internetskoj stranici. Prikupljene podatke strogo čuvamo i koristimo isključivo sukladno Zakonu o zaštiti podataka o osobnosti i sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Navedene podatke ne dostavljamo trećim osobama, osim u slučaju da su ti podatci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog tijela Republike Srbije da takav podatak dostavimo. Ostavljanjem e-mail adrese, imena i sličnih podataka pristajete na skladištenje ovih informacija, ali ne i na njihovo daljnje plasiranje. U slučaju da prava osobnosti i/ili druga prava jednog Korisnika budu ugrožena od strane drugog Korisnika, o tome ćemo obavijestiti nadležna državna tijela.

Vlasništvo sadržaja

Internetska stranica i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovoj internetskoj stranici (u daljnjem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica ili su na internetskoj stranici postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nositelja prava. Korištenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uvjetima korištenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualnog vlasništva i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i kazneno gonjenje.

Prikupljanje podataka

Za prikupljanje podataka u analitičke svrhe, kao i većina internetskih stranica, koristimo kolačiće  «cookies», male tekstualne file-ove koje Vaš preglednik pamti na Vašem računalu. Oni nas obavještavaju o Vašim posjetama pojedinim stranicama internetske stranice, o državi i gradu iz kojeg pristupate internetskoj stranici, pregledniku kojeg koristite. «Cookies» ne mogu vidjeti Vaše osobne podatke. Ukoliko ne želite da «cookies» budu na Vašem računalu, podesite Vaš preglednik tako da ih ne prihvaća, a prethodne «Cookies» file-ove s računala obrišite.

 

Anonimnost

Odnosi se na podatke o posjetiteljima internetske prezentacije. Određene podatke koje dobivamo prigodom Vašeg posjeta našoj internetskoj prezentaciji, privremeno čuvamo na našem serveru. Prikupljene podatke čuvamo anonimno sukladno važećim zakonskim propisima i koristimo ih isključivo za interne potrebe, u statističke svrhe, u cilju poboljšanja kvalitete sadržaja internetske prezentacije, njene funkcionalnosti i dizajna. U pitanju su sljedeći podaci: stranica s koje je datoteka zatražena, ime datoteke, datum i vrijeme upita, količina prenijetih podataka, status pristupa, opis tipa internetskog preglednika koji koristite i IP adresa računala s koje tražite određenu datoteku.

Vaša uporaba internetske stranice

Promjene na internetskoj stranici se mogu napraviti periodično u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica ne jamči da će internetska stranica funkcionirati bez prekida ili da je internetska stranica kompatibilna s vašim hardverom i softverom. Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržati tehničke netočnosti i tiskarske pogreške.

Izuzeće od odgovornosti

Nismo odgovorni za preuzimanje i objavljivanje tekstova koji se nalaze na internetskoj stranici Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica od strane trećih osoba bez naše suglasnosti.

Poveznice s internetskim stranicama trećih osoba

Na internetskoj stranici Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica mogu se nalaziti i poveznice putem kojih pristupate drugim internetskim stranicama. Naša Politika privatnosti se ne odnosi na sadržaj tih internetskih stranica, te napuštanjem internetske stranice Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica, prestaju naša prava i obveze. Savjetujemo Vam da se upoznate s Politikom privatnosti svake internetske stranice prigodom posjeta.

Izmjena uvjeta korištenja

Internetska stranica zadržava pravo izmjene i ažuriranja Politike privatnosti bez prethodne obavijesti. Ukoliko dođe do promjene, Politika privatnosti će biti ažurirana na ovoj stranici ili u vidu jasno uočljivih obavijesti na početnoj stranici naše internetske stranice. Politika privatnosti objavljena na ovoj stranici je važeća. 

Obavijest o obradi podataka o osobnosti

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti podataka o osobnosti («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 87/2018 – u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o osobnosti), ovim putem Vas obavještavamo o informacijama u svezi s obradom podataka o osobnosti, osoba na koje se podatci odnose (u daljnjem tekstu «Osoba čiji se podatci obrađuju»), od strane Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica (u daljnjem tekstu «Rukovatelj»)

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju koga je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju Vam se detaljne informacije o tome na koji način i po kojoj osnovi Rukovatelj prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših podataka o osobnosti. 

Molimo Vas da dokument pozorno pročitate kako bi ste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju s Vašim osobnim podacima i kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju pozitivnih pravnih propisa. 

 

1. RUKOVATELJ PODATCIMA

Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica, Trg žrtava fašizma 1.

MB: 08058644

PIB: 100843412

Telefon : 024/554848

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt podatci osobe ovlaštene za zaštitu podataka o osobnosti u Javnom komunalnom poduzeću «Pogrebno» Subotica : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.OBRAĐIVAČ PODATAKA

Tvrtke koje u ime Rukovatelja obrađuju podatke:

2/1. Održavanje autorskog softverskog rješenja i web portala

Poslovno ime:

TIHOMIR BUKVIĆ PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE DJELATNOSTI TBF, SUBOTICA

Grad:

Subotica

Poštanski broj:

24000

Adresа:

BRAĆE RADIĆ 30

Djelatnost:

Ostale uslužne aktivnosti potpore poslovanju

2/2. Računovodstveno – knjigovodstvene usluge i druge konzultantske usluge u svezi računovodstva

Poslovno ime:

RKBIRO CONSULTING DOO SUBOTICA

Grad:

Subotica

Poštanski broj:

24000

Adresa:

BRAĆE RADIĆ 30/1

Djelatnosti:

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; porezno savjetovanje

3. KOJE PODATKE O OSOBNOSTI RUKOVATELJ PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Rukovatelj može prikupljati, čuvati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • Ime i prezime korisnika usluga
 • Datum rođenja
 • Adresa prebivališta korisnika usluga
 • E-mail adresu korisnika usluga
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravna osnova

Pored Osobnih podataka korisnika usluga, Rukovatelj može prikupljati, čuvati i obrađivati i sljedeće podatke o pokojniku:

 • Ime i prezime pokojnika
 • Sve podatke sadržane na osmrtnici
 • Podatke sadržane na suglasnosti odnosno privoli objavljivanja osmrtnice na oglasnoj ploči poduzeća i internetskoj stranici poduzeća
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravna osnova

(u daljnjem tekstu zajednički označeni kao: „Osobni podaci“)

4. KAKO RUKOVATELJ PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke poduzeće prikuplja izravno od Vas ili iz drugih izvora kao što su javne baze podataka ili putem popunjavanja obrazaca na internetskoj stranici poduzeća.

5. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Rukovatelj obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga po dvije osnove:

1. Na temelju Ugovornih obveza nastalih između Rukovatelja i korisnika usluga, definiranih odredbama članka 13., stavak 5., Zakona o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 88/2011).

2. Sukladno odredbama članka 12., stavak 1., točke 1., 2., 3., 5. i 6. Zakona o zaštiti podataka o osobnosti («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 87/201)

Ako se obrada osobnih podataka temelji na pisanoj privoli (članak 12., stavak 1., točka 1. Zakona o zaštiti podataka o osobnosti), osoba na koju se podaci odnose ima pravo opozvati pristanak u svakom trenutku. Od tog trenutka, Rukovatelj neće daljnje obrađivati Vaše osobne podatke šta se temeljilo na privoli, ali to neće utjecati na dopuštenost i zakonitost obrade podataka koja je obavljena na temelju privole prije njezinog povlačenja.

Prije davanja privole, osoba na koju se podaci odnose, mora biti obaviještena o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva.

U korištenju informacijskih tehnologija, maloljetne osobe mogu dati svoju privolu na obradu podataka o osobnosti samo ako su navršile 15 godina života, u protivnom, neophodno je da pristanak da roditelj koji ostvaruje zakonsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloljetne osobe.

6. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Rukovatelj, osobne podatke svojih korisnika čiji se podatci obrađuju neće prosljeđivati i stavljati na uvid trećim osobama, kao ni iznositi iz Republike Srbije. Izuzetak je zahtjev za obradom osobnih podataka od mjerodavnih tijela u posebne svrhe, a koji ne podliježe odredbama članka 12, stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

7. ROK ČUVANJA PODATAKA

Osobni podatci koji se obrađuju, navedeni u ovoj obavijesti, čuvaju se trajno. Pravni temelj trajnog čuvanja osobnih podataka kao i daljnje obrade osobnih podataka čine odredbe članka 8., stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podatci koje Rukovatelj obrađuje u svezi radno-pravnih odnosa čuvaju se trajno, sukladno zakonu kojim se reguliraju evidencije u području rada.

Ostale osobne podatke Rukovatelj čuva sukladno odredbama općeg akta o arhiviranju i stručnom održavanju arhive u poduzeću Rukovatelja, općeg akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama u poduzeću Rukovatelja, koji su na snazi kao i sukladno zakonima kojima se reguliraju evidencije u području rada i zapošljavanja.

 

8. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Rukovatelj poduzima sve potrebne tehničke, ustrojstvene i kadrovske mjere u cilju zaštite i sigurnosti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje. Sve sigurnosne mjere definirane su Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

9. KOJA SU VAŠA PRAVA U SVEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

 • Pravo na informiranje o tome koje Vaše osobne podatke Rukovatelj posjeduje, od koga su ti podatci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovatelju i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podatci mogu biti dostupni;
 • Pravo na ispravak i dopunu Vaših osobnih podataka, kako biste osigurali istinitost, točnost i ažurnost  podataka kojima poduzeće raspolaže;
 • Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka koje Rukovatelj obrađuje, ako ti podatci više nisu nužni za ostvarivanje svrhe navedene pod točkom 4.;
 • Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, odredbama članka 31., Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 • Pravo prenosivosti – imate pravo primiti  Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kako biste ih prenijeli drugom rukovatelju ako je udovoljeno sljedećim uvjetima

           1)obrada se temelji na privoli sukladno odredbama članka 12. stavak 1., točka 1) ili članka 17. stavak 2. točka 1) Zakona o zaštiti osobnih podataka ili temeljem ugovora, sukladno    članku 12., stavak 1. točka Zakona o zaštiti osobnih podataka

2) obrada se vrši automatizirano

 • Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Rukovatelju i to putem elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili mjerodavnom tijelu (Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka);
 • Pravo na opoziv privole za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podatci prikupljaju i obrađuju isključivo temeljem Vaše suglasnosti odnosno privole. Pravo na opoziv može se ostvariti :

1) pisanim putem popunjavanjem predloška Opoziv privole u prostorijama Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica na adresi Trg žrtava fašizma broj 1.

2) putem pošte na adresu: Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica, Trg žrtava fašizma 1.,PAK 450411 s naznakom: Za osobu ovlaštenu za zaštitu osobnih podataka.

3) elektroničkom poštom na sljedeću e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Što je „kolačić“?

 • Kolačić (engl. cookie) je mala tekstualna datoteka koja se šalje vašem računalu prilikom posjete nekoj internetskoj stranici. Kolačići na internetskoj stranici Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica obavljaju veliki broj različitih funkcija, među inim, omogućuju Vam učinkovitije kretanje po internetskim stranicama, čuvaju vaše omiljene postavke i generalno, pridonose boljem doživljaju internetske stranice.
 • Direktiva Europske unije 2009/136/EZ dopušta pohranu kolačića na vašem uređaju ukoliko su oni nužni za funkcioniranje ove stranice, dok je za sve druge kolačiće nužna Vaša privola.
 • Na internetskoj stranici Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica mogu se koristiti i kolačići koji nisu nužni za njihovo funkcioniranje. Takve kolačiće ne koristimo za praćenje ponašanja pojedinačnih korisnika, niti za njihovu identifikaciju već za stjecanje korisnih saznanja o načinu korištenja internetskih stranica te ih tako možemo dalje unaprjeđivati za naše korisnike. Bez uvida koji stječemo putem sustava koji koriste kolačiće ne bismo vam mogli pružati ove usluge.

Vrste kolačića koje koristimo

 • Ukoliko namještate jezik, veličinu fonta ili određenu verziju stranice (npr. režim visokog kontrasta), za to se koriste kolačići za namještanje korisničkog sučelja. Po obavljenom namještanju ne trebate navoditi svoje preferencije prigodom sljedeće posjete ovoj stranici.
 • Ako koristite dijelove internetske stranica za čiji pristup vam je potrebna registracija, u tu svrhu na vaše računalo postavljamo kolačić za autentifikaciju, koji Vam omogućuje odlazak i povratak na te dijelove internetske stranice bez ponovne autentifikacije.
 • Javno komunalno poduzeće «Pogrebno» Subotica želi se upoznati s načinom na koji posjetitelji koriste internetske stranice poduzeća i u tu svrhu koristi servise za mrežnu analitiku. Ti servisi registriraju broj posjetitelja i daju nam opće informacije o njihovom ponašanju, poput ključnih riječi unesenih u preglednik koje korisnika usmjeravaju na našu stranicu, prosječnog vremena zadržavanja na stranici i broja stranica koje korisnik pregleda. U tu svrhu na vaše računalo postavljamo tzv. analitički kolačić prve strane (first-party analytics cookie).
 • Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaše računalo postavlja tzv. kolačić treće strane (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
 • Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili nas želite kontaktirati, upućujemo vas na našu Politiku zaštite privatnosti.

Kontrola kolačića

Međutim, valja napomenuti, da određene funkcije internetske stranice ili usluge možda ne funkcioniraju ispravno bez kolačića.