Portal JKP Pogrebno Subotica - Informacije
  • Lorem ipsum dolor 1

  • Lorem ipsum dolor 2

  • Lorem ipsum dolor 3

  • Lorem ipsum dolor 4

  • Lorem ipsum dolor 5

Sahrana

 

Ako dođe do smrtnog slučaja u kući, Vaši postupci su sledeći:

Prijava smrtnog slučaja kod hitne pomoći na tel. 194 ili u prigradskim mestima kod kvartovnog lekara.

Posle odlaska hitne pomoći ili kvartovnog lekara zbog ustanovljavanja smrtnog slučaja i dobijanja lekarske    potvrde o uzroku i vremenu smrti, pozovite dežurni telefon JKP „POGREBNO” 024/66-55-44 ili mobilni 062/66-55-40.

 

Ako dođe do smrtnog slučaja u bolnici, Vaši postupci su sledeći:

1.  Podići potvrdu o uzroku smrti koja se dobija na odeljenju gde se desio smrtni slučaj.

2.  Po dobijanju potvrde o uzroku smrti, dolazi se u JKP „POGREBNO“ da se zakaže sahrana.

3.  Odelo se predaje na patologiji za vreme radnog vremena od 7 časova do 12 časova i 30 minuta

 

Sahrane se obavljaju svakog dana, izuzev nedelje, prvog dana državnog praznika i za verske praznike, na svih deset gradskih grobalja. Za zakazivanje sahrane je potrebna sledeća dokumentacija

1. Lekarski papiri o uzroku smrti ili izvod matične knjige umrlih ako je smrt nastala van teritorije Grada Subotice

2. Lične karte kupca

3. Knjižica od grobnice ili potvrda o grobnom mestu

4. Ček od penzije ako je preminuli penzionisano lice.

Sahrana se zakazuje sa sa navedenim dokumentima u dogovoru sa porodicom preminulog, ali mora proći najmanje 24 sata od nastupanja smrti radi dobijanja termina sahrane.

Ukoliko porodica preminulog ne poseduje grobno mesto može isto rešiti kod zakazivanja sahrane u službenim prostorijama JKP „POGREBNO“ za sva grobalja kojima upravljamo.

 

Umanjenje troškova

Na osnovu ugovora JKP "Pogrebno" i Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalne delatnosti:

-  Uz ček od penzije Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih, umanjujemo račun pogrebne opreme za 35.196,00 dinara.

-  Uz ček od penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalne delatnosti i fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih, umanjujemo račun pogrebne opreme za 35.196,00 dinara.

-  Uz ček od penzije Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zemljoradnika i fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih, umanjujemo račun pogrebne opreme za 35.196,00 dinara.

-  Uz člansku knjižicu udruženja penzionera „Elizijum članarina“, fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih, fotokopija lekarskih papira  umanjujemo račun pogrebne opreme za 34.000,00 dinara.

 

Transportne usluge

Transportna služba JKP "POGREBNO", vrši prevoz u lokalu, prigradskim mestima, zemlji i inostranstvu specijalnim pogrebnim vozilima.

Ugovaranje transportnih usluga vrši se neposredno preko dežurnog telefona 024/66-55-44, mobilnog 062/66-55-40 ili lično u prostorijama JKP „Pogrebno“sa sedištem Trg žrtava fašizma broj 1.

Dokumentaciju u inostranstvu obezbeđuje JKP Pogrebno Subotica.

Vršimo uslugu obezbeđivanja kompletne dokumentacije o umrlom licu za potrebe prevoza kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 

Kremacija

 

JKP Pogrebno vrši uslugu organizacije kremacije u Novom Sadu ili Beogradu po želji porodice preminulog.

Potrebna dokumentacija za kremaciju obezbeđuje se u JKP Pogrebno Subotica..